Stránka 1 z 1

PERLORODKY

PoslaťNapísal: 18 Máj 2015, 23:05
od Willy
PERLORODKA ŘÍČNÍ

Vyprávěl jsem nedávno kamarádovi o naší už dávnější výpravě, při které jsme se ženou hledali na Šumavě perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) slovensky - perlorodka riečná.
Máme k těmhle pohraničním horám dost blízký vztah, neboť kromě mnoha pěších putování jsme zde spolupořádali i dost táborů. Vždycky mne zajímala nejen příroda, ale pokud možno i historie kraje, který navštěvuji. A tak se logicky v knihovně postupně nashromáždila spousta Šumavské literatury, ale i výstřižků z novin či časopisů. Právě jedna taková spíš jen mlhavá tisková informace o výskytu perlorodek v jižních Čechách mne vyburcovala k dalšímu pátrání. Vzhledem k tomu, že šlo v té době o celkem čerstvou novinku a navíc se jednalo o mimořádně vzácný a ohrožený druh, nebyly samozřejmě ty informace příliš konkrétní. A tak jsme museli rozhodit sítě mezi naše přátele přírodovědce a ochranáře. Chvíli to trvalo, ale nakonec - pod přísahou absolutní mlčenlivosti - začalo místo výskytu nabývat konkrétnější podoby. A tak jsme jednoho prodlouženého víkendu toužebně vyrazili k pramenům horské říčky.

PERLORODKY 00.jpg

Ta nás zpočátku provedla krásným údolím se starými smrkovými porosty. Postupně se krajina trochu otevřela a na břehu se tu i tam vyskytlo menší rašeliniště, později se pak opět údolí sevřelo a občas se objevila i nějaká ta skalka.
Zadumaná neporušená krajina nás pohltila a my si připadali, jako na opravdové průzkumné zoologické výpravě. S vědomím, že perlorodky jsou u nás chráněny zákonem, jsme byli odhodláni nenapáchat žádnou škodu. Z odborné literatury jsme věděli, že perlorodky žijí zahrabány na dně toku v místech, kde je usazen drobný štěrk a nedají se jen tak snadno v řece objevit. Běžně se prý stává, že je při hledání ve vodě člověk spíš rozšlápne než najde. Doufali jsme, že se nám je podaří objevit jen tak ze břehu.

PERLORODKY 01.jpg

Člověk dokáže ohrozit perlorodky i jinak a bohužel daleko účinněji. Jde samozřejmě o znečištění vody, právě proto postupně zmizela perlorodka z mnoha jihočeských řek, o jejich celkem běžném výskytu se zmiňují historické prameny ze 16. století. Její životní cyklus je vázán jen na absolutně kvalitní pstruhovou vodu. Mimochodem právě pstruh potoční (kdysi i losos) je důležitým článkem jejich rozmnožovacího cyklu, je totiž dočasným hostitelem jejích larev.
K přirozenému ohrožení celé populace může přispět i větší povodeň. Ta strhne ze břehů jíl a ten pak může utěsnit štěrkovité dno a zejména mladé perlorodky pak hynou, protože nemohou přijímat potravu. Perlorodky se totiž živí jemnými odumřelými částmi organismů, které unáší voda. Nebo se také může stát, že silný proud naopak vymele dno, strhne perlorodky a odnese je na místa, kde mohou zahynout.
Až na místě jsme zjistili, že taková povodeň proběhla rok před naší výpravou a říční koryto doznalo hodně velkých změn. Pro perlorodky to, zdá se, nebyl dobrý rok, avšak my jsme získali velkou výhodu. Na břehu v zátočinách řeky jsme totiž v naplaveninách štěrku a písku začali nacházet spoustu prázdných otevřených lastur.

PERLORODKY 03.jpg

Na rozdíl od ostatních našich vodních mlžů (např. od běžné škeble rybničné) jsou celkem snadno rozlišitelné svým daleko protaženějším tvarem s jakoby fazolovým prohnutím. Charakteristické jsou také velmi husté přírůstkové čáry. Lastrury dosahují velikosti až 13 centimetrů. V tom případě se může klidně jednat o 100 až 130 let staré jedince.
Pokračovali jsme pak po proudu řeky a ze břehu se snažili zahlédnout živé perlorodky přímo v toku, ale bez výsledku. Poslední den už řeka občas protékala malými vesničkami a nám bylo jasné, že naše výprava za tajemným vodním živočichem končí. V batohu jsme si na památku nesli do našeho „malého domácího muzea přírodnin“ jednu kompletní - samozřejmě už prázdnou - lasturu perlorodky říční.

PERLORODKY 02.jpg

Asi vás napadlo, jak je to vlastně s jejími perlami, vždyť se jmenuje perlorodka.
Skutečně tenhle sladkovodní mlž v mládí dokáže vyprodukovat perly, ale jen velmi výjimečně. Přírodovědná literatura praví, že když ve svalovině pláště dojde například k proražení, začne organismus v tomto místě vylučovat tzv. perleťovinu. Naše současná přestárlá populace vzhledem k omezeným životním podmínkám už není skoro schopná se rozmnožovat, natož pak vytvářet perly.

Pro jistotu případné nezákonné hledače perel upozorňuji, že perlorodka říční má perly značně nekvalitní. Říční perly, které jsou občas k vidění v obchodech, pocházejí jen z umělých chovů, kdy perlorodka obaluje úmyslně vpravené jádro (nukleus) vrstvou perleti.
A navíc je sběr perlorodek samozřejmě zakázán a při nachytání hrozí každému tučná pokuta!


FOTO: Zdeňka